Cựu học sinh tiêu biểu

Nguyễn Hải Nguyên

Nguyễn Hải Nguyên

Từ 2002 đến 2011: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2012 đến nay: du học Canada
Trường đang theo học: College Prep International
Website trườnghttp://www.prepinternational.com/
Địa chỉ: 7475 Sherbrooke St. West, Montréal, Québec H4B 1S3, Canada

Trần Ngọc Thiên Phú

Trần Ngọc Thiên Phú

Từ 2005 - 2013: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2005 - 2013: du học Anh
Trường đang theo học: Royal Wolverhampton School
Website trườnghttp://www.theroyalschool.co.uk/
Địa chỉ: Penn Rd, Wolverhampton, West Midlands WV3 0EG, Vương quốc Anh

Võ Hoàng Minh Vân

Võ Hoàng Minh Vân

Từ 2002 đến 2010: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 05/2010 đến nay: Du học Úc
Trường tốt nghiệp: Swinburne University of Technology
Website trườnghttp://www.swinburne.edu.au/
Địa chỉ: John Street, Hawthorn, Victoria 3122, Úc