Thông báo

WEST: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ĐỨC CƠ BẢN KHÓA I - LỚP 2 (07 - 2017)

WEST: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ĐỨC CƠ BẢN KHÓA I - LỚP 2 (07 - 2017)

Trung tâm Ngoại ngữ Miền Tây (WEST) xin thông báo chiêu sinh lớp tiếng Đức cơ bản khóa I lớp 2 như sau:

LỊCH HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH HỌC TIẾNG ĐỨC

Trung Tâm Công nghệ Anh Ngữ Miền Tây - WEST xin thông báo lịch học tiếng Đức như sau:

WEST: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ĐỨC NÂNG CAO (LẤY CHỨNG CHỈ B1) KHÓA I

WEST: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ĐỨC NÂNG CAO (LẤY CHỨNG CHỈ B1) KHÓA I

Trung tâm Ngoại ngữ Miền Tây (gọi tắt là WEST) trực thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Truyền thông Tương Lai (T.Info), có trụ sở đặt tại tòa nhà T.Tower, 01bis Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, ngoài thế mạnh là giảng dạy Anh ngữ, Trung tâm còn mong muốn tiếp cận và giảng dạy Tiếng Đức dành cho mọi đối tượng.

WEST: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ĐỨC CƠ BẢN KHÓA I

WEST: THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ĐỨC CƠ BẢN KHÓA I

Trung tâm Ngoại ngữ Miền Tây (gọi tắt là WEST) trực thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Truyền thông Tương Lai (T.Info), có trụ sở đặt tại tòa nhà T.Tower, 01bis Lê Thị Riêng, P.1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, ngoài thế mạnh là giảng dạy Anh ngữ, Trung tâm còn mong muốn tiếp cận và giảng dạy Tiếng Đức dành cho mọi đối tượng.

WEST: THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

WEST: THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

WEST- THÔNG BÁO V/v Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

1 2 3